Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Projekt MV ČR: TRISK: Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy

Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy
Pro bezpečnost státu je nutná spolehlivá síť pozemních komunikací, která však bývá narušena přírodními hazardy. V ČR to jsou hlavně svahové pohyby, povodně a extrémy počasí. Následkem je dočasné přerušení dopravy až destrukce komunikací. V projektu bude pomocí GIS a statistických metod určena zranitelnost úseků pozemních komunikací a následně stanoveno riziko kombinující zranitelnost s pravděpodobností ohrožení daného úseku přírodním hazardem.
logo
tel: +420 541 641 711
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Důležité odkazy
Poskytovatel podpory
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015
TRISK Copyright © 2022