Projekt TRISK:
Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury
České republiky přírodními hazardy

Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy

Pro bezpečnost státu je nutná spolehlivá síť pozemních komunikací, která však bývá narušena přírodními hazardy. V ČR to jsou hlavně svahové pohyby, povodně a extrémy počasí. Následkem je dočasné přerušení dopravy až destrukce komunikací. V projektu bude pomocí GIS a statistických metod určena zranitelnost úseků pozemních komunikací a následně stanoveno riziko kombinující zranitelnost s pravděpodobností ohrožení daného úseku přírodním hazardem.

více o projektu...

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz