Projekt TRISK:
Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury
České republiky přírodními hazardy

O projektu

Název: Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy
Doba řešení: 10/2010 - 9/2015
Číslo: VG20102015057

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015. Hlavním cílem projektu je stanovit míru rizika vyplývající z možného postižení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy např. sesuvy, povodněmi apod. Hlavní cíl projektu bude realizován prostřednictvím software - webové aplikace, která bude pro koncové uživatele, kterými budou orgány státní správy, územního plánování a krizového řízení identifikovat oblasti, ve kterých hrozí nějaký druh přírodního hazardu a zároveň pro tyto oblasti stanoví pravděpodobnost výskytu tohoto jevu.

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz