Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

O projektu

Název: Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy
Doba řešení: 10/2010 - 9/2015
Číslo: VG20102015057
Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015. Hlavním cílem projektu je stanovit míru rizika vyplývající z možného postižení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy např. sesuvy, povodněmi apod. Hlavní cíl projektu bude realizován prostřednictvím software - webové aplikace, která bude pro koncové uživatele, kterými budou orgány státní správy, územního plánování a krizového řízení identifikovat oblasti, ve kterých hrozí nějaký druh přírodního hazardu a zároveň pro tyto oblasti stanoví pravděpodobnost výskytu tohoto jevu.
logo
tel: +420 541 641 711
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Důležité odkazy
Poskytovatel podpory
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015
TRISK Copyright © 2022