Projekt TRISK:
Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury
České republiky přírodními hazardy

Výsledky

Metodika

Každý den se v silniční síti nachází velký počet neprůjezdných úseků. Příčiny jsou různé, od vážných dopravních nehod přes působení přírodních procesů až po plánované uzavírky. Je zřejmé, že může dojít k situacím, kdy současně přerušené úseky zcela odříznou část území od dopravního spojení. Tato metodika přináší nové postupy, vyvinuté jejími autory, jak identifikovat kritické úseky v dopravních sítích a zajistit v dostatečném předstihu varování před těmito nežádoucími stavy. V metodice je rovněž nastíněna možnost online hodnocení kritických úseků v prostředí RUPOK.

metodika

Články v recenzovaných časopisech

Příspěvky na konferencích

Datum Místo Název akce Název příspěvku
7. - 10. září 2015 Curych European Safety and Reliability Conference ESREL Network robustness analysis based on current road incident data
15. - 16. květen 2014 Praha Geoinformace ve veřejné správě 2014 Data o postižení silniční sítě vlivem přírodních pohrom a jejich analýza
27. duben - 2. květen 2014  Vídeň European Geosciences Union General Assembly 2014 Vulnerability analysis methods for road networks
 23. - 25. dubna 2014 Teplice Stav geomorfologických výzkumů An Estimation of Precipitation Thresholds for Shallow Landslide Initiation
5. - 6. února 2014 Ostrava Ochrana obyvatelstva 2014 Metody identifikace slabých článků sítí a jejich využití při ochraně obyvatelstva
23. - 24. září 2013 Lázně Bohdaneč Krizový management 2013 Riziko přerušení pozemní komunikace modelování příčin a následků

 

Postery

 

Rizikové lokality na pozemních komunikacích v ČR na příkladu Zlínského kraje

Prezentováno na konferenci GIS Esri v ČR ve dnech 13.-14. listopadu 2013 v Praze.

poster-esri-f

Mapy

 Mapy v plném rozlišení (většinou formát A1) vám poskytneme na vyžádání.

RUPOK - Přírodní pohromy na silniční a železniční síti ČR

Stáhněte si mapu v pdf: přední strana, zadní strana

mapa trisk predni mapa trisk zadni

Mapa rizika poškození úseků silniční sítě sesuvy

mapa-sesuvy-f

 Hodnocení zranitelnosti silniční sítě

mapa-msk-f mapa-zlk-f mapa-vys-f

mapa-ol1-f mapa-ol2-f

Další

Průběžné výsledky byly prezentovány na 21. konferenci GIS Esri v ČR (cca 800 účastníků) formou odborného posteru. Poster byl oceněn 2. místem v soutěži hodnocené porotou složenou s předních českých odborníků v oblasti geoinformatiky.
 

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz