Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

V rámci projektu jsme vytvořili několik on-line aplikací

Mapová aplikace prezentující výsledky projektu
- Výsledky projektu jsou prezentovány ve formě mapové aplikace na webu www.rupok.cz
- Leták k aplikaci Rupok:
Rupok.cz
Mapová aplikace pro vkládání a správu záznamů úseků poškozench přírodními pohromami
funkčnost: Aplikace slouží pro vkládání informací o úsecích poškozených přírodními pohromami. Záznamy jsou uložené v databázi a lze je upravovat či mazat. Tímto způsobem lze vhodně doplňovat Databázi poškozených úseků.
technologie: HTML, Javascript, JQuery, AJAX, php, MySQL
ovládání:
  • Kliknutím na ikonu se v pravém panelu zobrazí podrobnosti o poškození úseku
  • V režimu přihlášení lze zadávat nové záznamy, editovat či mazat stávající a prohlížet je v tabulkové podobě.
  • Při zadání počátku a konce poškození se koncové body přisnapují na linii a doplní se číslo komunikace.
Obr. 1: Mapová aplikace pro vkládání a správu záznamů úseků poškozených přírodními pohromami v Královéhradeckém kraji
Mapová aplikace pro výpočet objížděk na silniční síti ve Zlínském kraji
funkčnost: Aplikace počítá objížďky na základě definovaného objížděného úseku a přerušených úseků. Vytvořili jsme topologický model silniční sítě ve Zlínském kraji s dostatečným přesahem za hranice kraje. Tento model je spojen jednoznačnými identifikátory se silniční sítí ŘSD vizualizovanou nad podkladovými daty GoogleMaps. Po definování objížděného a neprůjezdných úseků ze strany uživatele dojde k odeslání id těchto úseků SciLabu. Ten spočítá pomocí Dijkstrova algoritmu nejkratší cestu, kterou odesílá webové aplikaci a ta ji vizualizuje.
technologie: HTML, Javascript, JQuery, php, SciLab

ovládání:
  • Objížděný úsek vyberte kliknutím na červenou linii (získá modrou barvu).
  • Dalším kliknutím z něj vytvoříte neprůjezdný úsek (získá černou barvu, můžete jich zadat několik).
  • Dalším kliknutím z něj opět uděláte obyčejný úsek (červená barva).
  • Výpočet spustíte kliknutím na zelenou šipku (vlevo nahoře).
Obr. 2: Mapová aplikace pro výpočet objížděk na silniční síti ve Zlínském kraji
Mapová aplikace pro doplnění časových údajů poškozených úseků
funkčnost: Aplikace slouží správcům silniční sítě k doplnění chybějících údajů k úsekům, které byly v letech 1997-2010 poškozeny přírodní pohromou. Vybrané úseky jsou zvýrazněny nad podkladovými daty GoogleMaps. Po doplnění požadovaných údajů jsou tyto uloženy do databáze MySQL.
technologie: HTML, Javascript, JQuery, php, MySQL
ovládání:
  • Úseky, které je třeba doplnit, jsou na mapě červeně.
  • Po kliknutí na některý z nich se objeví již známé informace (třída, číslo komunikace, staničení, způsob poškození). Zároveň se vypíší časová období, ve kterých k nějakým poškozením na území kraje došlo.
  • Do textového pole se doplní doba vzniku poškození (lze vepsat i vícenásobné poškození, případně poznámku) daného úseku.
odkaz: trisk.cdvinfo.cz/nedatovane/index.php(zde se jedná o příklad z Libereckého kraje)
Obr. 3: Mapová aplikace pro doplnění časových údajů poškozených úseků
logo
tel: +420 541 641 711
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Důležité odkazy
Poskytovatel podpory
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015
TRISK Copyright © 2022